Welkom in Paars 1 en 2
 
Wij zijn Groep Paars 1 en 2 (groep 5/6)

Het is erg gezellig bij ons in de klas en we leren veel.
Hieronder kun je het een ander lezen over de organisatie en wat we zoals doen op een dag.
 
Weektaak
De kinderen hebben allemaal een weektaak waarop ze kunnen zien wat ze die week gaan leren en oefenen. De weektaak kan verschillend zijn voor elk kind omdat niet iedereen op hetzelfde niveau werkt.
Op de weektaak kunnen de kinderen zien wanneer ze instructie hebben en wat ze die week zelf moeten en mogen doen.
 
Instructie
Elke dag zijn er instructies, De kinderen zitten dan aan de instructietafel bij het digibord. Na de instructie gaan de kinderen zelf aan de slag. Ze mogen meestal zelf kiezen of ze in de klas blijven werken of willen werken op het leerplein.  Het kan ook zijn dat sommige kinderen verlengde instructie krijgen.
 
Lezen:
Elke ochtend starten we met lezen.
Dit is afwisselend: vrij lezen, instructie technisch lezen met Estafette boeken of zelfstandig achter de computer o.a. woordenschat oefenen.
Begrijpend lezen leren we aan de hand van de methode Nieuwsbegrip. Elke week behandelen we een tekst die gaat over een actueel onderwerp.
Elke les oefenen we met één lees-strategie. De strategieën zijn: voorspellen, ophelderen en verduidelijken, vragen stellen, samenvatten, relaties en verwijswoorden, visualiseren.
 
Rekenen:
Rekenen doen we in de hele school op hetzelfde moment. Zo kunnen we groep doorbrekend werken. We behandelen in elke groep, zoveel mogelijk, hetzelfde rekenprobleem bv; optellen en aftrekken, vermenigvuldigen en delen, meten of breuken…. We rekenen in blokken waarin een bepaald rekenprobleem behandeld wordt. Elk blok duurt een paar weken en sluiten we af met een toets.
 
We gebruiken de rekenmethode 'Wereld in getallen'. Wij werken sinds dit jaar met Snappet. De kinderen hebben een eigen tablet waar ze rekenen en spelling op oefenen.
Daarnaast zijn er verschillende oefenmogelijkheden in werkboekjes, spelletjes, op de ipad, of de laptop.
Elke dag is er een instructieles en wordt er gewerkt aan een weektaak.
 
In groep 5 rekenen we tot 1000 en worden de tafels verder geautomatiseerd.
In groep 6 rekenen we tot 10.000 en worden de tafels onderhouden. Ook wordt er al een begin gemaakt met breuken.
 
Taal en spelling:
Bij taal werken we met de methode Taalverhaal. Naast taalopdrachten uit deze methode zijn er taalopdrachten die binnen het thema passen waar we deze periode aan werken.
We oefenen in luisteren, woordenschat, woord- en zinsbouw, verhalen en gedichten schrijven.
Spelling wordt geoefend in blokken waarin een bepaald spellingprobleem aan de orde komt. Ook hier kan er groepdoorbrekend gewerkt worden.
Bij spelling werken we met de methode Spelling in beeld. Bij spelling werken we met een tablet (Snappet).
De kinderen krijgen de woordpakketten mee naar huis, om nog eens extra te oefenen.
 
Schrijven:
Zowel in groep 5 als in groep 6 oefenen we het schrijven in een schrijfschrift.
In de loop van groep 6 komt ook het blokschrift aan bod.


Geschiedenis, Natuuronderwijs, Maatschappelijke vorming, Muziek, Aardrijkskunde etc.:
Al deze vakken worden niet meer apart gegeven. We werken nu schoolbreed met thema's aan de hand van het IPC International Primary Curriculum. Wij hebben hier voor gekozen omdat het ontwikkeld is om leerlingen zaakvakken en creatieve vakken te kunnen aanbieden op een manier die past bij de belevingswereld van de kinderen. Het IPC staat op de maandag-, dinsdag- en de donderdagmiddag op het programma. Op de vrijdagmiddag krijgen de kinderen muziekles van juf Priscilla. Zij is een specialist op dit vakgebied.

Buitenwijs
We nemen ook deel aan de projecten van Buitenwijs. De ene keer een project in de klas, een andere keer trekken we erop uit.
 
Kunstmenu
Onze school doet mee aan een kunstmenu, een kunst- en cultuurprogramma van de gemeente Lopik. Elk jaar organiseren zij allerlei verschillende activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn: een schrijver in de klas, muziek- of theatervoorstelling, zelf kunst maken.
Drama en dans komen regelmatig in de klas aan bod o.a. met de methode "Moet je doen". 
Handvaardigheid krijgen de kinderen van juf Dineke en juf Inge, gekoppeld aan het thema waar we aan werken. 

Vreedzame School:
Tijdens de lessen Vreedzame School leren en oefenen de kinderen hoe ze met elkaar werken en spelen en hoe ze kunnen omgaan met conflicten. Deze lessen worden in de stamgroep gegeven, bij ons dus in groep Paars.
We zijn nu met elkaar afspraken aan het maken voor onze groep. Deze afspraken staan op papier, hangen zichtbaar in de worden als we helemaal klaar zijn door iedereen ondertekend.
 
Gym:
Een keer per week, op de dinsdag, hebben wij gym in sportzaal de Wiekslag. 
 
Verkeer:
Verkeer wordt gegeven aan de hand van de boekjes van Veilig Verkeer Nederland: Op voeten en fietsen. Thema's die dit jaar aan bod komen zijn: verkeersborden, de fiets, voorrang, speciaal voor fietsers, voorgaan en voor laten gaan, spelen en lopen in jouw buurt, op de rotonde.
 
Schoolreis, feesten, verjaardagen:
De groepen 3 t/m 6 gaan ieder jaar op schoolreis.
We proberen een bestemming te vinden die niet alleen leuk en ontspannend is, maar waar we ook nog iets van kunnen opsteken. Voorbeelden hiervan zijn Naturalis, het Muiderslot of het Open Luchtmuseum.
Door het jaar heen vieren we met de hele school verschillende feesten, denk hierbij bijvoorbeeld aan Sinterklaas, Carnaval, Kerst, het Suikerfeest.
Ook vieren we alle verjaardagen van de kinderen en meesters en juffen.
De verjaardagen van de meesters en juffen vieren we op één dag met een groot schoolfeest. Hierop aansluitend houden we een slaapfeest voor de kinderen van groep 3 t/m 8.
De verjaardagen van de kinderen vieren we op de laatste dag van de maand met alle jarigen van die maand. De jarigen mogen zelf op school een traktatie maken en uitdelen. Juf Brenda helpt hen daarbij, eventueel bijgestaan door een ouder. De onderbouw en bovenbouw vieren hun verjaardagen apart van elkaar.
  
Leerkrachten:
Op maandag t/m woensdag staat juf Dineke voor de klas. 
Op donderdag en vrijdag  juf Leloe. 

Wilt u in contact  komen met de leerkracht van deze groep? Stuur een berichtje naar
dineke.vanthoff@dezomergaard.nl 

Contactgegevens

Wagenmaker 3

3411 WN Lopik


0348-552151

directie@dezomergaard.nl

Schooltijden

Maandag

08:30 - 14:30

Dinsdag

08:30 - 14:30

Woensdag

08:30 - 12:30

Donderdag

08:30 - 14:30

Vrijdag (groep 1 & 2)

08:30 - 12:15

Vrijdag (groep 3 t/m 8)

08:30 - 14:30

Kalender