Welkom in groep oranje 1 en 2.

Welkom op de groepspagina van groep oranje.
Hieronder kunt u het een en ander lezen over de organisatie en wat we zoal doen in groep oranje.

De instructie krijgen we aan de instructietafel.
Tijdens de verwerking van de leerstof zitten we in de klas of op de leerpleinen.  Dit mogen we per les zelf aangeven.
 
Het dagprogramma staat per groep op het whitebord. Daarnaast krijgen we wekelijks een weektaak, zo weten we precies wat we op welk moment van de dag gaan doen.
  
Hieronder kunt u meer lezen over wat wij allemaal leren dit jaar.
 
Vreedzame School:
Tijdens de lessen Vreedzame School, lezen en oefenen we hoe we met elkaar werken en spelen.
En ook hoe we omgaan met conflicten. We hebben met elkaar afspraken gemaakt voor onze groep.
Deze afspraken staan op papier en zijn door een ieder ondertekend.
 
Rekenen:
We werken met een nieuwe rekenmethode: De Wereld in Getallen. Dagelijks is er een instructieles aan de instructietafel en vervolgens werken de kinderen aan de hand van hun weektaak de bijbehorende sommen uit. De rekenlessen worden geclusterd aangeboden. Dit houdt in dat we een periode werken aan alleen optellen en aftrekken, alleen vermenigvuldigen of delen of bijvoorbeeld alleen meten en meetkunde. Het oefenen met deze onderwerpen wordt ook dagelijks geoefend Snappet.

In groep 7 rekenen we tot 1000 000 en gaan we verder met breuken en maken we kennis met de procent sommen.
In groep 8 rekenen we met getallen groter dan 1000 000 000  en gaan we verder met breuken en procenten. Daarnaast gaan we rekenen met oppervlakte (m²), inhoud (m³), verhoudingen en zelfs al een beetje wiskunde.
 
Taal en spelling:
Deze vakken staan elke maandag, woensdag en vrijdag op het bord. Dit houdt in dat er dan een instructiemoment plaatsvindt. Daarentegen kan er gedurende de hele week zelfstandig gewerkt worden aan de bijbehorende verwerkingsopdrachten rondom taal en spelling.
We oefenen in het luisteren van teksten, met woordenschat, woord- en zinsbouw. Ook deze onderwerpen worden in een korte periode geclusterd aangeboden. Naast deze onderwerpen leren we hoe we verhalen en gedichten moeten schrijven maar ook om werkstukken te maken of een spreekbeurt te houden aan de hand van een powerpoint.
De spelling wordt geoefend aan de hand van woordpakketten. We oefenen in een werkschrift, Snappet, squla en Bloon . 
                                                
 
Schrijven:
Zowel in groep 7 als in groep 8 oefenen we het schrijven in een schrijfschrift.
In de loop van groep 8 gaan de kinderen werken aan hun eigen handschriftontwikkeling.

Natuur en techniek:
Dagelijks volgen we het school tv jeugd journaal.
We nemen ook deel aan de projecten van Buitenwijs. De ene keer is dit een project in de klas, een andere keer trekken we erop uit. Daarnaast komen er nog lessen uit Leefwereld aan bod.
 
Lezen:
Elke ochtend starten we met lezen.
Dit is afwisselend: vrij lezen, instructie technisch lezen met Estafette boeken of zelfstandig achter de laptop begrijpend lezen met nieuwsbegrip XL. Daarnaast moet er elke dag iemand een moeilijk woord, naar eigen keuze, opzoeken en uit typen zodat we een dag lang het woord centraal stellen.
Begrijpend lezen wordt gegeven aan de hand van Nieuwsbegrip.
De kinderen krijgen de tekst mee naar huis om te oefenen.
De lessen zijn opgebouwd vanuit een van de zeven leesstrategieën. Elke les komt er één strategie aan bod. De strategieën zijn: voorspellen, ophelderen en verduidelijken, vragen stellen, samenvatten, relaties en verwijswoorden en tot slot visualiseren.
Er kan ook thuis op de computer gewerkt worden met www.nieuwsbegrip.xl.

 
Geschiedenis, Natuuronderwijs, Maatschappelijke vorming, Muziek, Aardrijkskunde etc.:
Al deze vakken worden niet meer apart gegeven. We werken nu school breed met thema's aan de hand van het International Primary Curriculum. Wij hebben hier voor gekozen omdat het ontwikkeld is om leerlingen, zaakvakken en creatieve vakken te kunnen aanbieden op een manier die passen bij de belevingswereld van de kinderen. Het IPC staat op de maandag-, dinsdag- en de donderdagmiddag op het programma. Op de vrijdagmiddag krijgen we regelmatig muziekles van juf Priscilla. Zij is een specialist op dit vakgebied.
 
Gym:
Wij gaan op dinsdag naar sportzaal de Wiekslag.
 
Verkeer:
Verkeer wordt gegeven aan de hand van de boekjes van Veilig Verkeer Nederland: Op voeten en fietsen.
Thema's die dit jaar aan bod komen zijn: verkeersborden, de fiets, voorrang, speciaal voor fietsers, voorgaan en voor laten gaan, spelen en lopen in jouw buurt, op de rotonde. Dit jaar nemen we weer deel aan het landelijk theoretisch verkeersexamen.
 
Kunst en cultuur:
Onze school doet mee aan een kunstmenu, een kunst- en cultuurprogramma van de gemeente Lopik. Elk jaar organiseren zij allerlei verschillende activiteiten: voorbeelden hiervan zijn schrijver in de klas, muziek- of theatervoorstelling, zelf kunst maken.
Drama en dans komen regelmatig in de klas aanbod o.a. met de methode "Moet je doen". 
Handvaardigheid krijgen de kinderen van hun eigen leerkracht, gekoppeld aan het thema waar ze nu aan werken bij IPC. 

       
Feesten, verjaardagen en kamp:
Door het jaar heen vieren we met de hele school verschillende feesten, denk hierbij bijvoorbeeld aan Sinterklaas, Carnaval, Kerst en het Suikerfeest.
Eens per maand vieren we groots de verjaardagen van de kinderen met de gehele bovenbouw. Hierbij mogen de kinderen zelf de traktatie bedenken en klaarmaken onder begeleiding van een leerkracht.
De verjaardagen van de meesters en juffen vieren we op één dag met een groot schoolfeest. Hierop aansluitend houden we een slaapfeest voor de kinderen van groep 3 t/m 8.
De combinatie groep 7/8 gaat ieder jaar op kamp.
We proberen een bestemming te vinden die niet alleen leuk en ontspannend is, maar waar we ook nog iets van kunnen leren. 
 
We doen altijd ons best om naast het harde werken het zo gezellig mogelijk te maken.

De juffen van groep oranje: 

Maandag  t/m vrijdag                         juf Inge 

Wilt u in contact  komen met de leerkracht van deze groep? Stuur een berichtje naar
inge.bouwmeester@dezomergaard.nl 
 

Contactgegevens

Wagenmaker 3

3411 WN Lopik


0348-552151

directie@dezomergaard.nl

Schooltijden

Maandag

08:30 - 14:30

Dinsdag

08:30 - 14:30

Woensdag

08:30 - 12:30

Donderdag

08:30 - 14:30

Vrijdag (groep 1 & 2)

08:30 - 12:15

Vrijdag (groep 3 t/m 8)

08:30 - 14:30

Kalender