De leerlingenraad

Een aantal leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 vormt de leerlingenraad. Dit is een raad die meedenkt met de school vanuit de belangen van de leerling en de schoolorganisatie. De raad zorgt jaarlijks voor een programma van onderwerpen die de leerlingen graag willen aanpakken. Dit programma is besproken met de directeur en/of coördinator Sociale Veiligheid. Ze krijgen een budget en kunnen dit onder bepaalde voorwaarden besteden. 
 
Het programma bestaat uit onderwerpen die de leerlingen graag verbeterd zouden willen zien. Leerlingen denken ook na over de duurzaamheid en de afspraken die nodig zijn om hun ideeën goed in te voeren.

Doel voor de leerlingen

De leerlingen hebben kennis over de democratische rechtstaat en politieke besluitvoering; democratisch handelen en de maatschappelijke basiswaarden.
De leerlingen hebben kennis over de basiswaarden en mogelijkheden voor inspraak en vaardigheden en houdingen die nodig zijn om op school en in de samenleving actief mee te kunnen doen.
 
De leerlingen kunnen:
-         respect tonen voor school en omgeving
-         belangen herkennen in de groep of gemeenschap
-         initiatief tonen in zorgen voor de schoolomgeving
-         vragen stellen over problemen in gemeenschap en willen helpen
-         bijdrage leveren aan het onderhouden van de gemeenschap
-         zelf verantwoordelijkheid nemen voor het oplossen van problemen in de klas en op school

Doel voor de Zomergaard

De school krijgt een intern functionerend orgaan dat mee kan beslissen in enkele, door leerkrachten of directie bepaalde, school- organisatiezaken. Dit bevordert de betrokkenheid van de leerlingen binnen de schoolorganisatie. De leerlingen kunnen zelf ideeën inbrengen en hebben een budget dat ze kunnen besteden mits hun plannen goed onderbouwd en begroot zijn.
 

Contactgegevens

Wagenmaker 3

3411 WN Lopik


0348-552151

directie@dezomergaard.nl

Schooltijden

Maandag

08:30 - 14:30

Dinsdag

08:30 - 14:30

Woensdag

08:30 - 12:30

Donderdag

08:30 - 14:30

Vrijdag (groep 1 & 2)

08:30 - 12:15

Vrijdag (groep 3 t/m 8)

08:30 - 14:30

Kalender