Verlof en vakantie

Extra verlof voor vakantie(verlenging) is nagenoeg onmogelijk: niet meer voor korte vakanties tussendoor en zelfs niet voor bezoek aan het land van herkomst. Vanuit de wet kan alleen een uitzondering gemaakt worden in de volgende gevallen:
  • Er mag eenmaal in het jaar een vakantie buiten de vakantieperiodes geboekt worden als het beroep van de ouders het absoluut niet toelaat in deze periodes vakantie op te nemen (de directeur zal in dit verband om een (werkgevers)verklaring vragen, waaruit de noodzaak voor verlof  blijkt), of als door gewichtige familieomstandigheden de geboekte vakantie niet door kan gaan.
  • Voor medische afspraken die niet buiten schooltijd gepland kunnen worden.
  • Voor verhuizing (max. 1 dag)
  • Voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten in de eerste tot en met de derde graad voor één of ten hoogste twee dagen, afhankelijk van het feit of het huwelijk in of buiten de woonplaats van de leerling wordt gesloten.
  • Bij ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad. Duur in overleg met de directeur.
  • Bij het overlijden van bloed- of aanverwanten. Duur in overleg met de directeur.
  • Bij het 25- en 40- jarig ambtsjubileum en bij huwelijksjubilea van ouders of grootouders voor één of ten hoogste twee dagen, afhankelijk van het feit of het jubileum in of buiten de woonplaats wordt gehouden.
  • Gezinsuitbreiding: ten hoogste één dag.
  • Overige gewichtige omstandigheden.
  • Religieuze feestdagen: maximaal één dag per feest.
Wij wijzen daarmee verlofaanvragen af, die niet voldoen aan één van de bovengenoemde criteria. De directeur is verplicht om ongeoorloofd verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar.
Ongeoorloofd schoolverzuim is strafbaar. U kunt dan rekening houden met een boete van €75,- per dag, per kind. Over aanvragen voor meer dan 10 verlofdagen beslist de leerplichtambtenaar.

Wilt u verlof aanvragen voor uw kind(eren)? Klik dan op deze link.

Contactgegevens

Wagenmaker 3

3411 WN Lopik


0348-552151

directie@dezomergaard.nl

Schooltijden

Maandag

08:30 - 14:30

Dinsdag

08:30 - 14:30

Woensdag

08:30 - 12:30

Donderdag

08:30 - 14:30

Vrijdag (groep 1 & 2)

08:30 - 12:15

Vrijdag (groep 3 t/m 8)

08:30 - 14:30

Kalender