Verlof en vakantie

Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Zij moeten naar school. Zo kunnen zij zich voorbereiden op de maatschappij en de arbeidsmarkt. Elk kind in Nederland kan naar de basisschool als het vier jaar wordt. Dit is nog niet verplicht. De leerplicht gaat in op de eerste schooldag van de maand die volgt op de maand waarin een kind vijf jaar is geworden. Nu kan het zijn dat een volledige schoolweek voor een vijfjarig kind nog te vermoeiend is. Er is dan de mogelijkheid om gebruik te maken van een speciale regeling. Dat houdt in dat een vijfjarig kind ten hoogste vijf uur per week mag verzuimen. Dit moet dan wel afgesproken worden met de schoolleiding. Deze uren kunnen niet worden gespaard en de regeling vervalt, zodra het kind zes jaar wordt.

Als ouders of verzorgers van het kind kunt u onder bepaalde voorwaarden extra verlof vragen voor bijvoorbeeld familie-omstandigheden of vakantie. In uitzonderingsgevallen is ook meer structureel geoorloofd verzuim mogelijk. Dit heet vrijstelling. Extra verlof vraagt u minimaal acht weken van tevoren schriftelijk aan bij de directeur van de school. Toestemming voor extra vakantie buiten de schoolvakantie voor een kind vanaf vijf jaar, wordt bijna niet gegeven. Gaat u zonder toestemming toch buiten de schoolvakanties om op vakantie, dan maakt de leerplichtambtenaar een proces-verbaal op. Voorwaarden voor verzoek om verlof kunt u nalezen op de website van de rijksoverheid.

Wilt u verlof aanvragen voor uw kind(eren)? Klik dan op deze link.

Contactgegevens

Wagenmaker 3

3411 WN Lopik


0348-552151

directie@dezomergaard.nl

Schooltijden

Maandag

08:30 - 14:30

Dinsdag

08:30 - 14:30

Woensdag

08:30 - 12:30

Donderdag

08:30 - 14:30

Vrijdag (groep 1 & 2)

08:30 - 12:15

Vrijdag (groep 3 t/m 8)

08:30 - 14:30

Kalender